Cyfarfodydd

Cofnodion cyfarfodydd Chyd-bwyllgor Canolbarth Cymru a Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Pwyllgor ar y cyd yw Cyd-bwyllgor Canolbarth Cymru sy'n cynnwys aelodau o'r ddau Awdurdod Lleol sef Powys a Cheredigion. Fe'i sefydlwyd er mwyn datblygu Bargen Twf Canolbarth Cymru. Hwn yw'r corff penderfynu terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru, ac mae'n gyfrifol am oruchwylio a chydlynu rhwymedigaethau'r cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Dwf.

Isod ceir dolenni i'r papurau sy'n ymwneud â Chyd-bwyllgor Canolbarth Cymru.

Cofnodion Cyfarfodydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn bartneriaeth economaidd ranbarthol eang a chynhwysol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Mae'r bartneriaeth yn ceisio cynrychioli buddiannau a blaenoriaethau'r rhanbarth o ran gwelliannau i'n heconomi, a darparu arweinyddiaeth ranbarthol ynghylch y weledigaeth economaidd ar gyfer y Canolbarth.  Cylch Gorchwyl [154KB]

Gweler isod y papurau sy'n ymwneud â Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

2021

15.02.2021 [189KB]

24.05.2021 [164KB]

2020

17.01.2020 [193KB]

01.06.2020 [260KB]

21.09.2020 [198KB]

03.12.2020 [262KB]

2019

12.04.2019 [254KB]

12.07.2019 [163KB]

18.10.2019 [188KB]

2018

12.01.2018 [337KB]

13.04.2018 [456KB]

13.07.2018 [337KB]

16.10.2018 [293KB]

2017

06.01.2017 [307KB]

24.03.2017 [276KB]

28.07.2017 [308KB]

03.11.2017 [361KB]

2016

08.01.2016 [250KB]

26.04.2016 [287KB]

29.07.2016 [191KB]

26.10.2016 [241KB]

2015

24.06.2015 [206KB]

28.09.2015 [225KB]