Toggle menu

Cwrdd y Tîm

Mae gan Tyfu Canolbarth Cymru timau rhanbarthol er mwyn sicrhau datblygiad a chyflawniad y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, gan gynnwys Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Wrth i bob tîm gyflawni swyddogaeth benodol, maent oll yn cydweithio'n agos er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei alinio a'i integreiddio ar draws y rhanbarth.

Gallwch gysylltu â'r Swyddogion Rhanbarthol ym Mhowys a Cheredigion drwy: tyfucanolbarthcymru@ceredigion.llyw.cymru

Pwy yw pwy yn Tyfu Canolbarth Cymru: 

Pwy yw pwy yn Tyfu Canolbarth Cymru

Siart Strwythur a Throsolwg Tyfu Canolbarth Cymru Gorffennaf 2024 (PDF) [2MB]

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu